DOĞAL GAZ BAŞVURUSUNDA İZLENECEK YOLLAR 

 1- Apartman Genel Kurul Kararı Alınması:Site veya apartman sakinleri yapacakları genel kurulda, doğal gaza geçiş kararı almalı ve bu geçişin bireysel mi yoksa merkezi mi olacağını belirlemelidirler.

     Bu karar; 2000 m²ye kadar olan binalarda % 51 oy çokluğu, 2000 m²nin üzerindekiler içinse oy birliği gerektirmektedir.

 

2- Abone Olma:Kullanıcı, Gaz Dağıtım Firmasının istediği işlemleri yerine getirerek doğal gaz abonesi olmalıdır.

Konut Ticari
   
 -Nüfus cüzdanı   -vergi levhası
-Tapu fotokopisi -imza sirküleri
  -ticaret sicil gazete fotokopisi
  -tapu fotokopisi
   

 ve diğer belgeler...

3-Doğal Gaz Dönüşümü Yapacak Yetkili Firmayla Anlaşma : Makina Mühendisleri Odası’ndan “Büro Tescil Belgesi” ve Gaz Dağıtım Firması tarafından düzenlenen “Proje ve İç Tesisat Yapım Bakım Onarım Sertifikası” olan yetkili firmayla, işin kapsam, nitelik, fiyat, başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlendiği bir iş yapım sözleşmesi yapılmalıdır.

 

4- Sözleşme veSigorta Yapılması :Dönüşüm firmasından, bu sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiş sigorta poliçesi talep edilmelidir.(En az 1 yıllık)

 

5 -Doğal Gaz Dönüşümü Yapacak Yetkili Firmanın Proje Hazırlanması ve Onaylatması: Abone olma işleminden sonra dönüşümü yapacak yetkili firma tarafından dönüşüm projesi MMO’dan ve Gaz Dağıtım Firmasından onaylatılacaktır.

 

6 -Sözleşme Yapılması , Güvence bedelinin ödenmesi , Sayacın alınması : Gaz dağıtım firmasının Konut ve Isınma amaçlı abonelerinden; her bir kullanım yerine göre ayrı ayrı tahsil edeceği güvence bedeli, abonenin kullanım yerlerine göre 2013 yılı için ; 

 

                                                           Kombi için; 287 TL/adet,

                                                           Soba için; 287 TL/konut,

                                                           Merkezi sistem için; 287 TL x BBS,

                                                           Ocak ve/veya şofben için 70 TL olarak belirlenmiştir.


Not: Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre, brüt alan üzerinden hesaplanacak bağımsız bölüm sayısında (BBS) 200 m²'ye kadar alan için BBS=1 alınır, bundan sonraki ilave her 100 m²'ye kadar alan için ise BBS bir artırılır.


Güvence Bedeli

Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alır. Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. Abonelik sözleşmesi sona eren abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, talep tarihinden itibaren üç gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir. 


 

7 -Test , (Sızdırmazlık ve Mukavemet Kontrolü ) ve Gaz Açılması : Tesisata gaz; Gaz Dağıtım Firması ya da yetkilendireceği kurum, kuruluş tarafından yetkili firma nezaretinde sızdırmazlık ve mukavemet testi ile gerekli diğer kontroller yapılır. Sonuç olumlu ise tesisata gaz verilir.

 

8 - İşletmeye Alma ve Müşteriye Teslim:Doğal gazla çalışan cihazın yetkili servisi cihazı çalıştırarak devreye alır, kullanma ve emniyet kurallarını içeren doküman ve garanti belgesi ile birlikte aboneye teslim eder.

dogalgaz basvuru afis

 

Perform our exclusive free at jeffgambler.com to get a chance to win real cash.