MESLEKİ DENETİMİN ÖNEMİ

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan Odamız, bütün mesleki faaliyetleri ve serbest mühendislik uygulamalarını, "Kamu yararının korunması, mesleğin geliştirilmesi ve mesleki hizmetlerin uzman üyelerince verilmesinin sağlanması" temel perspektifi ve anlayışı içerisinde yürütmektedir.
Odamız toplum güvenliğini doğrudan ilgilendiren tüm projelerin, mesleki yeterliliği akredite olmuş odamız tarafından belgelendirilmiş üyelerimiz tarafından hazırlanması ve mesleki etik ve üyelik sicil kayıtları yönü ile Oda mesleki denetiminden geçirilmesi gerektiğini savunmakta olup bu uygulamaların yerine getirilmemesinin her türlü proje sahteciliği, denetimsizlik vb. suistimallere ve sorunlara neden olabileceği düşüncesindedir.