İçtenlikli, açık, tutarlı, üretken ve üyelerimizin arasında hiçbir fark gözetmeden

mesleki ve sosyal dayanışmayı temel alan bir eksende, üyelerimizin katılım ve

katkısını sağlayarak, şube çalışmalarında, akılcı, verimli ve birleştirici bir yönetim

anlayışını kurumsallaştırmaktır.