Sanayileşmiş, kalkınmış, üreten, laik ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti özlemi ile

Atatürk‘ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmek için, ülkemizin,

toplumumuzun, meslektaşlarımızın, Mersin‘imizin ve mesleğimizin sorunlarına sahip çıkmak,

Oda‘mızın ve mesleğimizin toplumdaki saygınlığını daha iyi bir noktaya taşıyacak bir şube olmak.